понеділок, 23 вересня 2019 р.

Правова освіта_вересень 2019

ІНФОРМУВАННЯ

«Я МАЮ ПРАВО»
вересень 2019 року
ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
§  Діє оновлений Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації
§  Як відключитися від централізованого опалення:  діє новий порядок
§  Оприлюднено нові порядки проведення перевірок органами Держпраці
§  Як скласти іспит на арбітражного керуючого?
§  Як ввести в експлуатацію приватний будинок?
§  Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації


Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк


Діє оновлений Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 843 «Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації» оновлено та вдосконалено процедуру розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Постанова набрала чинності 21 вересня.
Прийнятою постановою запроваджено 5-денний термін для аналізу Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (антирейдерська комісія) поданої скарги на предмет її оформлення. Такий аналіз здійснюватиметься до розгляду скарги по суті та дасть змогу скаржнику своєчасно забезпечити усунення допущених недоліків.
Якщо у суб'єкта розгляду скарги наявні інші скарги з питання, порушеного в ній, їх розгляд по суті об'єднуватиметься та здійснюватиметься у строки, які обраховуються з дати реєстрації скарги, поданої раніше.
У разі коли встановлено, що скаргу оформлено без дотримання вимог, визначених законами, суб'єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії прийматиме мотивоване рішення про відмову в її задоволенні без розгляду її по суті із зазначенням вичерпної інформації про підстави для такої відмови. Згадане рішення у формі наказу не позбавляє особу права на повторне звернення із скаргою в межах визначених строків.
Крім того, вичерпна інформація щодо підстав для відмови, вказана в рішенні суб'єкта розгляду скарги, як і оприлюднення рішень на веб-сайтах Мін'юсту, як очікується, зробить діяльність Комісії більш прозорою. Причому рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб'єктів та об'єктів невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення оприлюднюватимуться не лише на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, а й на веб-сайтах головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в АР Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі.
Нагадаємо, що скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
24.09.2019 р.
____________________________
Як відключитися від централізованого опалення:
діє новий порядок
17 вересня, набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019        № 169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», яким затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення (ЦО) та постачання гарячої води (ПГВ).
Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від ЦО та/або ПГВ приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення постійно діючоъ комісії на місцях.
Питання відносно відключення споживачів від мереж розглядає зазначаена комісія.
Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ПГВ за участю заявника чи його уповноваженого представника.
Комісія приймає рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ПГВ та надає пропозиції щодо типу системи індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання), яку можна встановити в будівлі після відключення.
Для відключення від ЦО або ПГВ власник (співвласники) забезпечує розробку проекту відключення, який повинен відповідати вимогам діючих державних будівельних норм і правил, і проекту системи індивідуального або автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту і повинен відповідати вимогам діючих державних будівельних норм і правил.
Відключення може здійснювати виконавець відповідної комунальної послуги або оператор зовнішніх інженерних мереж, а також залучений ліцензований суб'єкт господарювання.
Відключення будівлі від ЦО та/або ПГВ здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня.
Витрати, пов'язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законом.
Крім того, документ містить порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ПГВ.
Так, власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ПГВ, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ПГВ у разі, якщо на день набрання чинності Законом "Про житлово-комунальні послуги" не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ПГВ, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Інформація про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ПГВ, розміщується на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, виконавців відповідних комунальних послуг.
18.09.2019
____________________________
Оприлюднено нові порядки проведення
перевірок органами Держпраці

Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю».
Документом затверджено:
- порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю;
- порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.
Важливим є те, що інспектор праці повинен повідомити про проведення інспекційного відвідування об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.
Однак інспектор може не повідомляти про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових, якщо вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повинна повідомити об'єкту нагляду не пізніше ніж за п'ять робочих днів до її початку.
Крім того, згідно з затвердженими змінами штрафи будуть накладатися Головою Держпраці, його заступниками, керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та їх заступниками.
Відповідні штрафи будуть накладатися на підставі:
- рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору;
- акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, здійсненого у зв'язку з невиконанням вимог припису;
- акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників;
- акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
- акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.
Справа про накладення штрафу розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою відповідних документів.
Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб'єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.
Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку.
Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:
- у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад;
- органами державної виконавчої служби.
16.09.19.
__________________
Як скласти іспит на арбітражного керуючого?

Міністерством юстиції наказом від 13.08.2019 № 2535/5 «Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого» затверджено новий Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих проводитиме іспит шляхом проходження особами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, визначеного Міністерством юстиції.
Перелік питань автоматизованого анонімного тестування (тестові питання та завдання) для іспиту розробить структурний підрозділ Мінвстерства юстиції, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, та затвердить Кваліфікаційна комісія.
Структурний підрозділ Міністерства юстиції розробить тестові питання та завдання державною мовою з дотриманням умов конфіденційності.
Актуальність тестових питань і завдань моніторитиметься постійно. Якщо правові норми, на яких ґрунтуються тестові питання та завдання, втратять чинність або їх буде змінено, не пізніше ніж за місяць до початку іспиту тестові завдання приводяться в актуальний стан.
Кваліфікаційна комісія сформує та затвердить графік проведення іспитів із зазначенням дат і часу їх складання. Його розмістять на офіційному веб-сайті Мін'юсту.
Інформацію про осіб, допущених до складання іспиту, не пізніше ніж за 1 день до його проведення розмістять на офіційному веб-сайті Мін'юсту. Ця інформація має містити П. І. Б. осіб, які отримали допуск до складання іспиту, дату, час, місце його проведення.
До складання іспиту допускаються особи, які є громадянами України; дієздатні; мають вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня; не мають судимості; здатні виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я; не мають заборони обіймати керівні посади; мають загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років або не менше 1 року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах; пройшли навчання і стажування протягом 6 місяців у порядку, встановленому Мін'юстом; вільно володіють державною мовою.
Особа має подати до Кваліфікаційній комісії такі документи:
- заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту;
- копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце реєстрації проживання/перебування (або копії паспорта громадянина України у формі картки (ID) та довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи);
- копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;
- довідку про відсутність судимості;
- копію трудової книжки;
- оригінал довідки про проходження медичного огляду;
- копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами;
- оригінал відгуку про проходження стажування;
- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
- дві фотокартки розміром 40 х 30 мм.
Копії документів, які додаються до заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, засвідчуються особистим підписом особи.
Для складання іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Перед початком іспиту особи, допущені до складання, отримують у секретаря Кваліфікаційної комісії на вибір запечатаний конверт з ім'ям входу та відповідним паролем, що необхідні для реєстрації в системі тестування. Другу частину конверта з іменем входу та паролем відріже секретар Кваліфікаційної комісії, особи скріпить її підписом із зазначенням П. І. Б., розкриють її лише після перевірки роботи для ідентифікації особи.
Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох частин і проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні іспиту. Перша частина екзаменаційного завдання включає 30 тестових питань з дисципліни "Банкрутство", до кожного з яких додаються два варіанти відповіді: "Так" чи "Ні". Друга частина екзаменаційного завдання складається із сімдесяти тестових питань з дисциплін "Банкрутство", "Економіка", "Цивільне законодавство та договірні відносини", "Господарське законодавство", "Господарський процес", "Трудове та пенсійне законодавство", "Виконавче провадження", "Приватизація та оцінка майна", "Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства". До кожного тестового питання надається перелік із 5 відповідей у формі тверджень. Одне твердження правильне, решта - неправильні.
Кожна правильна відповідь оцінюється системою тестування в 1 бал, неправильна - в 0 балів. На складання іспиту відводиться три години.
Протягом 10-денного строку з дня складання іспиту Кваліфікаційна комісія надішле протокол його проведення до структурного підрозділу Мін'юсту та оголосить шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства. У повідомленні зазначаються прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, яким за результатами складеного іспиту Кваліфікаційна комісія рекомендує Мін'юсту видати свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, а також прізвища, імена, по батькові (за наявності) осіб, які не склали іспит, та кількість отриманих балів кожної особи.
Особа, яка не склала іспит, має право скласти його повторно один раз не раніше ніж через 6 місяців.
Наказ набере чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (21 жовтня 2019 року), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
12.09.19
___________________
Як ввести в експлуатацію приватний будинок?

Мова йде про індивідуальні (садибні) житлові будинки до 500 кв. м, садові дачні будинки не вище 2-х поверхів (без урахування мансардного поверху) до 500 кв. м та господарські будівлі та споруди, гаражі, елементи благоустрою та озеленення земельної ділянки, які було збудовано за будівельним паспортом та щодо яких було подано повідомлення про початок будівельних робіт.
Відтак, першим кроком, який потрібно зробити власнику, - отримати техпаспорт на будинок. Для отримання техпаспорту можна звернутися до юридичної особи або приватної особи - підприємця, що надає послуги, пов'язані із створенням архітектурних об'єктів, та укласти договір. Обов'язкова умова - такі особи мають пройти професійну атестацію та мати кваліфікаційний сертифікат на право проводити технічну інвентаризацію. Спеціаліст має провести технічну інвентаризацію, звірити дані будівельного паспорту на будинок і перенести їх у техпаспорт, відмітивши при цьому всі зміни.
Другий крок - подання декларації. Необхідно подати примірник заповненої декларації про готовність будинку до введення в експлуатацію в місцевий структурний підрозділ Державної архітектурно-будівельної інспекції, або через місцевий центр надання адміністративних послуг, або направивши напряму рекомендованим листом з описом вкладень.
Місцевий підрозділ Державної архітектурно-будівельної інспекції розглядає документи протягом 10-ти робочих днів з моменту їх подачі. Це безкоштовно. Обов'язковий елемент реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації - запис в технічному паспорті об'єкта «введений в експлуатацію».
Ще одним важливим етапом є присвоєння адреси. Це можна зробити:
- під час отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт;
- після прийняття об'єкта в експлуатацію.
Якщо адреса присвоюється після введення будинку в експлуатацію, необхідно підготувати такі документи:
- засвідчену (нотаріусом або організацією, що видала оригінал) копію права власності або права користування земельною ділянкою;
- заповнену декларацію про готовність об'єкта до експлуатації;
- копію геодезичної зйомки ділянки (отримати її можна, звернувшись до територіального відділення Держгеокадастру, або у відповідний структурний підрозділ у органі місцевого самоврядування);
- засвідчену (нотаріусом або організацією, що видала оригінал) копію техпаспорту.
Звернутися необхідно до місцевого центру надання адміністративних послуг, або безпосередньо до органу місцевого самоврядування по місцю знаходження будинку. Рішення про присвоєння адреси приймає орган місцевого самоврядування протягом 5-ти робочих днів.
09.09.19
_________________________
Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації

4 вересня, на засіданні Кабінет Міністрів України прийнято рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству у сфері державної реєстрації..
Таким чином, Уряд перетворює комісію з розгляду скарг у сфері реєстрації на ефективний інструмент боротьби з рейдерством.
По-перше, скаргу до комісії можна буде подати онлайн - це зменшить кількість помилок під час подання. Відтепер усі громадяни можуть подати скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації не тільки через скриньку в міністерстві, а і через Портал державних послуг IGov. Для того, аби подати скаргу через Портал державних послуг IGov, необхідно зайти на веб-сайт https://igov.gov.ua/, заповнити онлайн-форму скарги, підписати її електронно-цифровим підписом та відправити до Міністерства юстиції України.
По-друге, усі висновки комісії публікуватимуться онлайн негайно після підписання такого висновку. Це забезпечить єдину практику розгляду для всіх та прозорість.
По-третє, змінюються принципи роботи, щоб до роботи комісії змогли долучитися не чиновники - висококваліфіковані та високооплачувані юристи з приватного сектору.
5.05.19

понеділок, 29 липня 2019 р.

ГРАФІЧНИЙ РОМАН ПРО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО


У ФОРМАТІ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ –
 КНИГА ПРО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО ДЛЯ МОЛОДІ І НЕ ТІЛЬКИ… 

У бібліотеці нока книга: Ванаселья Лі,Йованович Бранко,  ВОЛОДИМИР князь київський: ТОВ Видавництво «ІРБІС КОМІКСИ», 2017.  Як джерела використано «Повість врем’яних літ» (Історія Київської Русі 1113 р.),  «Літопис Якова Мніха», та інші історичні джерела.  
Ця книга про Володимира Великого (959-1015), сина князя Святослава та внука княгині Ольги. Нам, українцям, дуже важливо знати про його життя та про його час. Зараз ми всі переживаємо за успіх змін, що відбуваються в нашій країні, проходимо через непрості, але важливі реформи, прагнучи долучитися до спільноти передових країн. Тисячу років тому на нашій землі, центр якої знаходився в Києві, відбувалися такі самі, а можливо, й радикальніші зміни. Внаслідок їх Київська Русь перетворилася на одну з найуспішніших та найавторитетніших країн світу, де дерев’яні будови замінювалися кам’яними, виростали церкви, школи, будувалися дороги. Важливі зміни відбувалися і в духовному житті людей. На чолі цих змін стояв Володимир. Головне, за що пам’ятають Володимира, — перехід з язичництва до християнства. Прийняття християнської віри означало вибір країною прогресивного шляху розвитку. Але як же бути з вірою батьків, якій він доти був так вірний? Як пережити цей болючий розрив? Тільки сильна людина могла піти на це і повести за собою інших. І для того, щоб змінити країну, він мав змінитися сам! Книга пропонована у цікавій формі — у форматі графічного роману — ознайомитися з життям людини, яка провела одні з найуспішніших реформ на українській землі, зрозуміти неординарність та внутрішні переживання цієї доленосної особистості.

Рекомендується читати, слухаючи музику, наприклад із історичних серіалів та фільмів чи ін.., на ваш смак.
  

  середа, 12 червня 2019 р.

Література для підлітків_2019


ЛІТНІ ЧИТАННЯ
«Читаємо»
Література для підлітків

АНДРУСЯК І. 28 днів із життя Бурундука
  
 

Андрусяк І. 28 днів із життя Бурундука Повісті та оповідання / Іван Андрусяк; художник  Ганна Осадко. – Київ: Фонтан казок, 2017. – 216 с., іл.. (Серія «Книжка про мене»)

Коли однокласники обзивають тебе Бурундуком і насміхаються, бо ти не вмієш стрибати через козла і лазити по канату, — тоді на душі так кепсько, що ти готовий на будь-що, тільки б довести їм усім, хто такий Івась Бондарук насправді. Навіть на те, щоб вивести собі… кишенько­вого чортика!
Повість Івана Андрусяка з ілюстраціями Ганни Осадко «Вісім днів із життя Бурундука» — один із найуславленіших у сучасній українській лі­тературі творів для молодших підлітків. 2013 року вона увійшла до пре­стижного каталогу найкращих дитячих книжок світу «White Ravens» («Білі Круки»).
Разом із нею в цій книжці ти прочитаєш про нові пригоди улюблено­го героя. Він розгадуватиме таємницю моторошних кроків, які звучать уночі в його кімнаті («Креденс»), займатиметься ризиковими хімічними експериментами («Алхімік») і, нарешті, спробує пізнати спокуси «до­рослого» життя й навчиться розрізняти, що в ньому справжнє, а що — обман («Завдання з фізики»).

Книжка увійшла до престижного каталогу 200 найкращих дитячих книжок світу «White Ravens» і стала фіналістом книжкової премії «Дитяча Книга року ВВС»

Пригодницька повість  рекомендована для вивчення в 6 класі.

ПРО АВТОРА
ІВАН АНДРУСЯК. Поет, дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, перекладач, редактор.
Народився 1968 року в с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника, де здобув освіту філолога, а також Українську академію державного управління при Президентові України та The University of North London.
Лауреат літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (1995) і премії «Благовіст» (1996), першої премії конкурсу творів для дітей «Золотий Лелека» (2008), міжнародної премії «Corona Carpatica» (2010). Учасник поетичних фестивалей, автор кількох антологій. З 1990-х років — учасник літературного угрупування «Нова дегенерація», один із провідних поетів-«дев'ятдесятників». Працював редактором і журналістом. З 2001 року часто публікувався як літературний критик у часописах «Кур'єр Кривбасу», «Березіль», «Сучасність», «Кальміюс» та ін.

З 2005 року присвятив себе дитячій літературі. Вірші, що друкувалися в часописах, альманахах і антологіях, увійшли до книжки «М’яке і пухнасте» (2010). У 2007 році була надрукована повість-казка для дошкільнят і молодших школярів «Стефа і її Чакалка». Головним своїм дитячим твором письменник називає повість «Дядько Барбатко сміється» (2008).

У 2007–2014 роках працював редактором у видавництві Грані-Т, з 2014 року — головний редактор видавництва «Фонтан казок».

середа, 22 травня 2019 р.

22травня – ДЕНЬ ПЕРЕПОХОВАННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМЯНУТИ НЕ ЗЛИМ, ТИХИМ СЛОВОМ…

Сьогодні пам'ятний день - 22 травня 1861 року відбулось перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева.
Помер 47-річний український поет 26 лютого (10 березня) 1861 року. На кошти друзів 1 (13 березня) його поховано спочатку на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Але і друзі Тараса Григоровича, і численні шанувальники його творчості знали про палке бажання поета бути похованим згідно з його «Заповітом», написаним ще в 1845 році, на рідній землі – «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій...». Після того як п'ятдесят вісім днів прах Т. Г. Шевченка перебував у Петербурзі, його домовину за клопотанням Михайла Лазаревського, після отримання ним дозволу у квітні того ж року, перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева.

Пропонуємо для перегляду книгу: Яцюк, Володимир Макарович. Не забудьте пом'янути... [Образотворчий матеріал] : шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890-1940 / В. М. Яцюк; макет та худож. оформ. Л. Андрієвського. - К. : Криниця, 2004. - 486 с. : ілюстр. - Текст укр., англ.
У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія появи старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст.
 
понеділок, 7 січня 2019 р.

Про Різдво

Велике і всесильне свято Різдва.  КНИГИ З РІЗДВЯНИМ НАСТРОЄМ


7 січня відзначається Різдво Христове — одне з головних християнських свят.. Це не лише релігійне свято, але й народне, наповнене прикметами та повір’ями, які і досі залишаються частиною нашого життя і фольклору. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло — весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі — на врожай грибів, ягід та гороху.
Вважалося, що якщо у цей день попаритися у лазні – додасться здоров'я. Пишна кутя віщує здоров’я та багатство, а от тонка – втрати. Щоб наступний рік господарі будинку були здоровими, на Різдво вони повинні добре пригостити колядників, рідних і сиріт.
У Різдво Христове взагалі не слід працювати. У цей час треба бути поряд з рідними та близькими. Категорично забороняється робити що-небудь з нитками – шити, в’язати, вишивати. Усе це віщує перешкоди на життєвому шляху. Поганим знаком вважається виїзд на полювання.
На Різдво треба перебувати у гарному настрої, тоді весь рік вас буде супроводжувати благодушність. Поганий настрій у це світле свято притягне неприємності. У цей день не можна лаятися. Хто лається, той забирає у своїх предків надію на порятунок.
У різдвяні свята прийнято запалювати багато свічок, вогнів. Свічки залучать у ваш дім тепло і багатство.

КНИГИ З РІЗДВЯНИМ НАСТРОЄМ

КРАЩІ КНИГИ ДО РІЗДВА ТА НОВОГО РОКУ ДЛЯ ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА БАТЬКІВ

21 відмінна книга про Різдво. – Режим доступу:   https://alltop10.org/uk/21-otlichnaya-kniga-pro-rozhdestvo/
ЩО ПОЧИТАТИ НА РІЗДВО: 10 КНИГ ДЛЯ СВЯТКОВОГО НАСТРОЮ.  – Режим доступу:   https://deztop.net/2018/11/28/shcho-pochytaty-na-rizdvo-10-knyh-dlia-sviatkovoho-nastroiu/

Магія для дорослих: 5 книг з різдвяним настроєм. – Режим доступу:   https://starylev.com.ua/club/blog/magiya-dlya-doroslyh-5-knyg-z-rizdvyanym-nastroyem

КНИЖКОВЕ РІЗДВО ДЛЯ ПІДЛІТКІВ. – Режим доступу:   https://uamodna.com/articles/knyzhkove-rizdvo-dlya-pidlitkiv/

7 найкращих книг до Різдва та Нового року!. – Режим доступу:  https://knygarnya.com/news/7-najkraschih-knig-do-rizdva-do-novogo-roku
7 книг для різдвяного настрою. – Режим доступу: https://blog.yakaboo.ua/svyato-nablizhaetsya-7-knig/

Книги про Різдво: що почитати або подарувати взимку. – Режим доступу:  https://ukranews.com/ua/news/470690-knygy-pro-rizdvo-shho-pochytaty-abo-podaruvaty-vzymku  

Гість на різдво - Аннет Амргейн, Катарина Е. Волк./Інтернет-магазин Розетка: купити книгу – Режим доступу:   https://rozetka.com.ua/vivat_9789669427618/p57689973/