пʼятницю, 10 березня 2017 р.

Бібліотечна Шевченкіана


Березневі шевченківські дні відзначаються по всій Україні, і не тільки. Видатний український поет Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) за іронією долі помер наступного ж дня після власного дня народження, проживши рівно 47 років. Сьогодні українці по-різному  його сприймають: для когось це «батько Тарас», поет «родом з народу», для когось – інтелігент європейського рівня, революціонер, перший український дисидент. Але, безумовно, для українського народу Т. Г. Шевченко є дорогим і потрібним – тому дні його народження і смерті відзначають щорічно.
«Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка, вже давно подолавши національні межі, увійшла до скарбниці світової літератури. Мудрий Олесь Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого письма, для людства ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, провістив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній перспективі.
Палке слово Шевченка, пройняте беззавітною любов’ю до свого народу, і нині залишається життєдайним джерелом, потужним стимулом національного і духовного відродження незалежної України. Слушно кажуть, що Шевченко – це код нації, а в його Слові – невпокореному, живому й невмирущому – закодовані генетичні основи української духовності».
В. Мельниченко
Шановні користувачі!
Дана виставка представила Вашій увазі далеко не повний перелік книг, що містяться в нашій бібліотеці. Змістовніше ознайомитись з бібліотечною Шевченкіаною, поповнити свої знання Ви можете завітавши до бібліотеки.Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12 т [Текст]. – К.: Наукова думка, 2001.  - Т.1 Поезія 1837-1847 р. – 784 с.
Анотація: Повне зібрання творів Тараса Шевченка  містить усю відому  сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи, ділові папери; Малярські та графічні твори Шевченка-художника. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо.
Шевченко Тарас  Усі твори в одному томі [Текст] / Тарас Шевченко. - К. : Перун, 2007. - 824 с.
Анотація:Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві любов народу та обезсмертили його ім’я.
Шевченко, Тарас Григорович "Я так її, я так люблю..." [Текст] : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. і вступ. ст. М. Г. Жулинського ; прим. С. А. Гальченка ; [мал. автора]. - К. : Либідь, 2012. - 704 с.
Анотація:  Книга, ініційована Національним культурним центром України в Москві, була видана за підтримки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України і присвячене 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря і є даниною глибокої шани й любові до нього.
У книзі вміщено вибрані оригінальні твори – вірші та поети Тараса Шевченка, написані в різні періоди його драматичного життя, та їх переклади російською мовою, що їх здійснили блискучі поети й перекладачі. Книгу щедро ілюстровано малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву грань його могутнього таланту, наочно підтверджують його неосяжний мистецький потенціал.
 Шевченкова Криниця [Текст]: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка/ Вступ, слово Л. І. Андрієвського. Упорядн. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. — К.: Криниця, 2003.— 288 с.: портр. - (Скарби Тарасової Гори)
Анотація: «Шевченкова Криниця» — це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.
Ця книга має велике теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т. Г. Шевченка в навчанні та в повсякденній діяльності.
Антонович Д.В. Шевченко - маляр [Текст] / Д. В. Антонович. - К. : Україна, 2004. - 272 с. - 2000 экз. - ISBN 966-524-145-1 : 18.23 грн.
Анотація: Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів
Дзюба І. М. Тарас Шевченко [Текст] / І. М. Дзюба. - К. : Альтернативи, 2005. - 702 с. - (Особистість і доба). - 2200 экз. - ISBN 966-677-002-4 : 33.22 грн.
Анотація: Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті. Книжка розрахована на широке коло читачів.
Забужко О. Шевченків міф України [Текст] : спроба філософського аналізу / О. Забужко. - 4-те вид. - К. : Факт, 2009. - 148 с. - (Висока полиця). - 3000 экз. - ISBN 978-966-359-237-4 : 41.50 грн., 25.00 грн.
Анотація: У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії «національна» версія християнської есхатології — колективного гріха й колективної покути? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики
Зайцев П.І.  Життя Тараса Шевченка [Текст]. – 2-е. вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Бібліотека раритету)
Анотація: Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина в своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

Касіян В. І. Пророк / В. І.Касіян Есе /Я. Гоян; ілюстр. В. Касіян ; ред., упоряд. О. Гоян; худож. оформ. М. Пшінки. — К. : Веселка, 2006. — 430 с. : ілюстр. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
Анотація: Книжка «Пророк» унікальна в українському книговиданні, національному мистецтві і шевченкознавстві.Уперше в Україні відкривається скарбниця народу Шевченкіана Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка.
Національний музей Тараса Шевченка : [альбом] / упоряд. : Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К. : Мистецтво, 2002. — 224 с. : іл.
Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко [Текст] /упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 432 с. іл.
«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка. Яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання - своєрідне відкриття для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалася Україні.
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко [Текст] / Л. В. Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с. - (Знамениті українці)
Анотація: Коли ми говоримо: «Тарас Шевченко», то передусім уявляємо собі сивоусу людину з сумним, важким поглядом. Так, це знайомий нам з дитинства Великий Кобзар. Він народився кріпаком, був круглим сиротою і тільки у 24 роки став вільною людиною. Ці факти відомі всім. Але не всі знають, що молодий Шевченко входив до санкт-петербурзького мистецького бомонду, відвідував оперу, був бажаним гостем у багатьох кращих домах, любив жінок, навіть думав оженитися. Саме такий — маловідомий — Тарас постає зі сторінок цієї книжки. Автор показує не просто геніального поета, а передусім людину — людину, яка любила життя у всіх його проявах, яка страждала від несправедливості, яка так хотіла щастя і яка, зрештою, була такою нещасливою...
Франко І. Шевченкознавчі студії [Текст]  / упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.
Анотація: У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.
Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] : історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.
Анотація: В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» тощо) – це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів превалює в усій його творчій спадщині.
На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної ідентичності українців, піднесення їхніх державотворчих устремлінь.
Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії [Текст] / С. О. Єфремов. Передмова. Е. С. Соловей; упорядкув. О. В. Меленчук.- К.: Україна. 2008.- 368 с., портр.
 Анотація: До видання ввійшли вперше зібрані разом праці видатного історика української  літератури, громадського діяча Сергія Єфремова про життя і творчтість Кобзаря.
  Для викладачів вузів, учителів, студентів та широко кола читачів.
Я дуже щиро Вас люблю : Шевченко у розповідях сучасників [Текст] / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с.
Анотація: Основою збірника стала повість княжни В. М. Репніної (1808-1891) про Т. Г. Шевченка. З яким вона познайомилась в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Почуття, яке спалахнуло у неї до поета, розкрило її літературний дар. Повість «Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а княжна Репніна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього поета генієм. Репніна всіляко допомагала поетові, навіть коли він був на засланні і царські власті забороняли їй листуватися з ним.
Крім повісті в книгу включено лист В. М. Репніної до Шарля Ейнара, який за естетичними і стильовими особливостями є самостійним епістолярно-художнім твором, також цілком присвяченим висвітленню постаті Шевченка, особливостей його характеру, світоглядним та художнім перевагам, що формувалися в його інтенсивному творчому житті яготинського періоду.
Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена – П. Куліш, М. Костомаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, багато інших.
Хронологічна послідовність у розташуванні цих матеріалів дає виразну картину життєвого і творчого шляху поета, є безцінною скарбницею живих свідчень про нього, джерелом ґрунтовного вивчення його біографії.
Книга буде корисною найширшому колу читачів, зокрема шкільництву і студентству.
Яцюк В.М.  Віч-на-віч із Шевченком [Текст] : іконографія 1838-1861 р. / В.М.Яцюк. – К. : Балтія Друк, 2004. - 112 с. : ілюстр.
Анотація: Володимир Яцюк у альбомі “Віч-на-віч із Шевченком” дослідив прижиттєву іконографію поета, описавши портрети, автопортрети й світлини. Коментує кожну ілюстрацію, розповідаючи історію походження. Художньо-образне бачення живописця-поета додає чимало нового до уявлень про колишнього кріпака пана Енгельгарда як людину, митця. І не лише страждальця та бунтаря.
Електронні ресурси:
Буквар Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / А.Ф.Нечипоренко; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» . – Режим доступу: http://kpi.ua/1110-6
“Кобзар” – найволелюбніша книга усіх часів [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://vidia.org/2013/10760

Вірші Тараса Шевченка [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-tarasa-shevchenka/

Немає коментарів:

Дописати коментар