понеділок, 12 березня 2018 р.

Володимиру Вернадському - 155


12 березня 2018 року відзначається 155 років від дня народження Вернадського В. І. (1863-1945), українського вченого-енциклопедиста, історика, філософа, природознавця


Досягнення Володимира Вернадського
Вченого Володимира Вернадського (1863-1945) можна сміливо зарахувати до геніїв, і недарма його наукові досягнення порівнюють з напрацюваннями Ісаака Ньютона, Чарльза Дарвіна і Альберта Ейнштейна. Занадто глобальні були відкриття Володимира Вернадського для всього людства. Крім того, що він є автором понад 700 наукових праць, він також знаменитий як:
1. Засновник цілої науки біогеохімії, що вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, які протікають в біосфері Землі, на основі якої Вернадським була відкрита перша в світі біогеохімічна лабораторія (в даний час Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського РАН).
2. Основоположник геохімії - науки про хімічний склад Землі і оточуючих нас планет, про об'єктивні закони руху елементів і ізотопів в різних геологічних середовищах і процесах формування ґрунтів, гірських порід і води на Землі.
3. Автор терміна і нової науки - ядерної геології (радіогеології), відкритої ним... у 1935 році, що вивчає закономірності, які відбуваються в природі ядерних перетворень, і їх прояв в геологічних процесах. Після його ініціативи на території СРСР почався пошук природних родовищ урану і радію.
4. Творець цілого філософського напряму космізму - теорії про народження і еволюцію Всесвіту, згідно з якою космос не хаос, а "структурно-організований впорядкований світ", в якому людина - це не громадянин (раб, підмайстер, робочий) якоїсь країни, а "громадянин світу".
5. Найбільший учений ще як мінімум у 12 (!) галузях науки, який здійснив найважливіші відкриття, актуальні донині. А саме: в кристалографії, геології, радіогеології, метеоритиці, палеонтології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біології, а також філософії і історії.
Радянська енциклопедія називала його "великим радянським ученим", сучасна Вікіпедія - "найбільшим російським ученим", забуваючи, що він був українцем і створив у незалежній Україні у 1918 році першу національну Академію Наук за часів гетьмана Павла Скоропадського, академік АН Франції, Чехословаччини, СРСР та інших держав.
Визначний учений зі світовим ім’ям. Шанувальник української культури. Все це — Володимир Вернадський.
Володимир Вернадський народився 12 березня 1863 року в Петербурзі. Він провів дитинство у Харкові та у батьківському маєтку в селі Великі Шишаки неподалік Миргорода. Вернадський навчався в гімназіях Харкова і Петербурга та на природничому відділенні фізико-математичного факультету Петербурзького університету. Студентом він входив до народницького гуртка, а у віці 42 років став співзасновником партії конституційних демократів і був обраний до її центрального комітету.
Завершивши навчання в університеті, Вернадський проходив стажування в університетах Німеччини, Італії та Франції. Після повернення з-за кордону він оселився у Москві й упродовж двадцяти одного року викладав там в університеті. У 45 років Володимир Вернадський був обраний академіком Російської імператорської академії наук.
Після Лютневої революції 1917 року Вернадський був призначений товаришем (тобто заступником) міністра народної освіти у російському Тимчасовому уряді. Він не сприйняв більшовицького перевороту і невдовзі виїхав із Петрограда до Полтави. На початку травня 1918 року Володимир Вернадський переїхав до Києва, а в червні він очолив тут Комісію з вироблення законопроекту про заснування Української академії наук.
Вернадський склав карту ґрунтів у Полтавській губернії під керівництвом Докучаєва. Крім того, молодий вчений виявив стоянку первісних людей періоду палеоліту біля містечка Гінці. Про знахідку Вернадський розповів в тексті публікації, яка Докучаєвим визнана дуже важливою для науки. Протягом майже 30 років, починаючи з 1889 року, він обов'язково деяку частину літа проводив разом з сім'єю в Полтаві. У 1913 році для відпочинку сім'я академіка використовувала заміський будинок біля Шишаків на території Полтавської губернії.
Крім наукових праць, Вернадський писав також філософські твори. Згодом потенціал, закладений в філософії вченого, тільки посилюється як джерело думки, яка віддячує людству в цілому своїм добром. В першу чергу Вернадський вірив у безсмертя особистості. За прикладом свого батька академік називав себе пантеїстом, оскільки вірив у божественне походження всього земного.

Радимо дізнатись більше:
Володимир Вернадський  [Текст] / Л. Тома. — Х. : Фоліо, 2012. — 126 с. : портр. ; 18 см. — (Знамениті українці)

Тома, Л. В. Володимир Вернадський [Текст] / Л. Тома. - К.:Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с.
 В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання національного питання в Україні.
Попович М. В., Макаренко Д. Є. Вернадський Володимир Іванович [Текст] //  Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2004. — Т. 3 : Біо — Бя. — 695 с. : іл.
Вернадський Володимир Іванович [Текст] // Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 с
Ситник К. М, Апанович Е. М, Стойко С. М. В. И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. — К.: Наукова думка. — 1988. — 368 с.
Щербак Н. П. Владимир Иванович Вернадский. — К.: Наукова думка. — 1988. — 106 с.
Електронні ресурси:
Вернадський Володимир Іванович [Електронний ресурс]: Володимир Вернадський – український вчений, якого порівнюють з Ньютоном і Енштейном . – Режим доступу: http://heroes.profi-forex.org/ua/vernadskij-volodimir-ivanovich. - Назва з екрану .- Електрон та графічн. дані. -  Дата звернення: 05.03.18.
Ідеї Володимира Вернадського і сучасність [Електронний ресурс] /Анатолій Загородній ; Світ. -№ 9-10 (757-758) березень. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/13_0910_2.aspx . - Назва з екрану .- Електрон та графічн. дані. -  Дата звернення: 05.03.18.
Підготувала: Л. Даниленко

Немає коментарів:

Дописати коментар