пʼятницю, 16 березня 2018 р.

Україна в революційну добу


17 березня 1917 року - Створено Українську Центральну Раду
 Українська революція  1917–1921 років у  історичних джерелах та художніх книгах

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ
  «Обставини так склались, що великі завдання і досягнення стали для нас можливі, що ми можемо творити не тільки свобідну й незалежну Україну, а й Україну Велику»
                  Грушевський М.С.
17 березня 1917 р. в Києві за участі представників українських партій, громадських, культурних, мистецьких, студентських організацій, робітників, селян, духовенства була утворена Українська Центральна Рада. Її Головою був обраний видатний український історик Михайло Грушевський, заступниками – Дмитро Дорошенко та Дмитро Антонович. Головним завданням УЦР визначено скликання парламенту та формування уряду.
22 березня 1917 р. Центральна Рада видала першу свою відозву «До українського народу».
Етапи революції 1917–1921 років
Українська революція має три етапи:
березень 1917 – квітень 1918 – утворення та діяльність УЦР, проголошення її Універсалів;
29 квітня – 14 грудня 1918 – правління гетьмана Павла Скоропадського;
грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху.
 Доба Української Центральної Ради (березень 1917–квітень 1918)
 Перший етап Української революції розпочався відразу після перемоги російської Лютневої революції у Петрограді. В цей час у Києві було створено  національний представницький орган – Українську Центральну Раду. Після Всеукраїнського національного конгресу вона з київської організації перетворилася на загальноукраїнську.
У І Універсалі УЦР заявила про політичну мету – здобуття української автономії у складі демократичної федеративної Російської республіки. Автономна Україна мала включати території, де українці становлять більшість населення.
Відповідно до ІІ Універсалу Центральна Рада й утворений нею Генеральний Секретаріат проголошувалися вищими органами влади України.
У багатьох містах колишньої імперії відбувалося українське національне піднесення. Українці, що входили до частини Російської імператорської армії та Російського імператорського флоту, збиралися на мітинги, “українізувалися” та визнавали УЦР.
Після захоплення в Петрограді влади більшовиками надії на демократичний устрій Росії поступово розвіялися.
ІІІ Універсалом УЦР проголосила Українську Народну Республіку. Майже відразу вона зазнала більшовицької агресії з боку Росії. У розпалі бойових дій УЦР проголосила незалежність УНР (ІV Універсал). Незважаючи на героїзм під Крутами та в інших нерівних боях, українські війська відступили. УНР уклала перший в новітній історії України міжнародний договір у Бресті. Дипломатичне визнання та військова допомога Центральних держав зміцнили УНР і дали змогу відвоювати окуповані більшовиками території.
Українська революція  1917–1921 років у книгах:
Політична історія України. XX століття [Текст]: У 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Генеза, 2002-2003.
Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. — К.: Генеза, 2003. — 488 с.
Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби - 1917-1920-х років. На широкій документальній основі відтворено складні, суперечливі процеси здійснення соціальних і національно-визвольних революцій, що склали стрижень життя і розвитку нації,
 
Грушевський М.С. ТВОРИ [Текст]:: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов. ред. П.Сохань. — Львів: Світ, 2002. — Т. 4. Кн. I.: Серія «Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради березень 1917—квітень 1918)»
Перша книга четвертого тому 50-томного зібрання праць М.Грушевського продовжує серію суспільно-політичних творів і вміщує публіцистичний доробок видатного історика й державного діяча доби Української Центральної Ради. Статті, промови та звернення М.Грушевського, видруковані на сторінках періодичних видань упродовж березня 1917 р.—квітня 1918 р., а також ширші праці, що вийшли окремими брошурами, стали вагомим внеском у розробку концепції Української революції та залишилися важливим джерелом для вивчення й осмислення бурхливих поточних подій зазначеного історичного періоду.
 
Винниченко В. Відродження нації [Текст] (Історія української революції (марець 1917р. – грудень 1919 р.) / В. Винниченко. - К.: Політвидав України, 1990. ( Репринтне відтворення видання 1920 року)
У трьохтомнику автор розкриває чотири доби відродження української нації: добу Центральної Ради, добу Гетьманщини, добу Директорії та добу Отаманщини.
Кульчицький С. Володимир Винниченко [Текст] / С. Кульчицький, В. Солдатенко. - К.: Альтернативи, 2005. - 376 с. – (Особистість і доба)
Перший у ХХ ст. український уряд очолив В. Винниченко. Він же взяв на себе обов’язки генерального секретаря внутрішніх справ. У травні-червні 1917 р. очолював українську делегацію, яка передала Тимчасовому урядові вимогу Центральної Ради про надання Україні національно-територіальної автономії. Володимир Винниченко – неординарний політик, блискучий оратор, автор трьох перших Універсалів Центральної Ради, голова уряду УНР, потім голова Директорії і при цьому видатний письменник і драматург, який вніс неоціненний вклад у розвиток української літератури XX ст.
Нариси історії української революції 1917-1921 років. [Текст] : Книга 2 /Владислав Верстюк, Олег Павлишин, Станіслав Кульчицький, Руслан Пиріг . – К.. 2012
У книзі розповідається про особливий період у модерній історії України, в ході якого були реалізовані перші в ХХ ст. українські державотворчі проекти: Ураїнська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків, які займаються вивченям Української революції
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття [Текст]./ І. Нагаєвський. – К.: Укр. письменник, 1993. – 413 с.
Книга доктора Ісидора Нагаєвського, яка була написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Центральної ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921 рр.). На основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі, автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності і суперечливості.
Мазепа І.П.  Україна  в огні й бурі революції 1917-1921 [Текст].- Дніпропетровськ: Січ,2002.-334с.
До книги ввійшли спогади видатного українського  державного, громадського та політичного  діяча и про революційні події  на завершальному етапі визвольних змагань.
Савченко В. А. Симон Петлюра [Текст] / В. А. Савченко. - Харьков: Фолио, 2011. - 415 с. – (Время и судьба)
 
Сергійчук В. І. Симон Петлюра [Текст]/ В. І. Сергійчук. - К.: Україна, 2004. - 448 с. – ( Українські державники)
 В історії національно-визвольної боротьби та української державності ім’я Симона Петлюри займає почесне місце. Його внесок в справу національного та соціального визволення українського народу досить показний, хоч з цього приводу збереглося багато діаметрально протилежних тверджень. Інакше, мабуть, і не могло бути, бо по-різному бачилися сучасникам С. Петлюри майбутнє України та шляхи її визволення. А тому вони, залежно від своїх політичних уподобань, або гаряче схвалювали його діяльність, або ж гостро засуджували.
Солдатенко В.Ф. Україна  в революційну добу[Текст]: іст.ессе -хроніки: у 4-х т.: т.1. рік 1917.- Харків:Прапор, 2008.- 560с.
  Перша книга  історичного ессе в хронологічній послідовності відтворює  розвиток історичних подій на Україні   на переломному рубежі – у добу  революцій 1917 року
Солдатенко В.Ф.  Проект «Україна».1917-1920 рр. Постаті [Текст]. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.- 511с.    
В книзі подані нариси  про  діячів  революційної доби 1917-1920рр., їх позицію і дії   на  одному з переломних  рубежів  вітчизняної  історії. Відкривається книга розповіддю про М.С.Грушевського. Назви нарисів  у більшості запозичені  з  творів  та висловлювань   тих діячів, кому присвячені сюжети  і виражають їх  позицію  та переконання.   До публікації додається коротка  бібліографія  праць та основні публікації  про  кожного з діячів.


Яневський Д.Б.  Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра [Текст]. - Харків: Прапор,2012.- 921с.
На сторінках своєї  книги   журналіст, телеведучий,  доктор історичних наук Данило  Яневський  намагається створити цілісне  і об’єктивне  уявлення  про  феномен  української державності. Читачі  дізнаються, що  часом приховують сучасні міфотворці  про вітчизняну історію періоду 1917-1920рр.,  спробують   разом з  автором   з’ясувати   що відбувається в   країні в наш час.  

Горліс - Горський Ю. Холодний яр [Текст]: роман у двох частинах / Ю. Горліс- Горський. - Львів: Червона калина, 1994. - 342 с.
Осередком боротьби за державність України та антирадянського руху став Холодний Яр, де повстанські загони під гаслом «Воля або смерть» у 1918-1922 роках утримували незалежність проголошеної ними Холодноярської республіки.
Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.
Шкляр В. М. Чорний ворон [Текст]: роман / В. М. Шкляр. - К.: Ярославів вал, 2009. - 356 с. - (Українська кліо)
Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили — але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони — залишенці — обрали собі смерть.
Електронні джерела:
Березень 1917-го. Як було створено Центральну Раду [Електронний ресурс] //Історична правда: [сайт]– Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2016/05/27/149095/ . – Назва з екрану. – Дата публікації: 16.03.2018. - Дата перегляду: 16.03.2018
Доба Української Центральної Ради (березень 1917–квітень 1918) [Електронний ресурс] //100 років боротьби. Українська революція 1917-1921 років : [проект]– Електрон. дані. – Режим доступу: http://unr.memory.gov.ua/most-important-events/unr  . – Назва з екрану. –Дата перегляду: 16.03.2018
 До 100-річчя від дня створення Української Центральної Ради (1917–1918 рр.) [Електронний ресурс] . – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/departments/biblioteka/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf . – Назва з екрану. - Дата перегляду: 16.03.2018
 Любарська Л.В. До 100-річчя утворення Української Центральної Ради [Електронний ресурс] . - Електрон. дані. – Режим доступу: http://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2017/3.pdf– Назва з екрану. – Дата перегляду: 16.03.2018
 Утворення і діяльність Української Центральної Ради [Електронний ресурс] //Історія: [сайт]– Електрон. дані. – Режим доступу: https://history.vn.ua/book/history5/46.html . – Назва з екрану. – Дата перегляду: 16.03.2018
Підготувала: Л.Даниленко

Немає коментарів:

Дописати коментар